Založení spolku

5/2/2018

K založení našeho spolku došlo počátkem roku 2018. Důvody byly různé či všelijaké, ale jeho základním smyslem a posláním je maximální snaha o trvalé zlepšování životních podmínek občanů Tmaně, Lounína, Slavíků i Havlíčkova mlýna.

Rádi bychom docílili toho, aby naše děti i naše mládež trávili méně času u svých mobilů, tabletů a počítačů, a raději tento volný čas dobrovolně věnovali sportu na nových sportovištích, vybudovaných v naší obci.

Rádi bychom aktivně reagovali na podněty a přání našich občanů, směřujících k jejich dostatečnému kulturnímu i společenskému vyžití.

Rádi bychom se podíleli na rozvoji historických tradic našich obcí a maximálně tak usilovali o zachování kulturních dědictvích našich předků.

Rádi bychom se také aktivně podíleli na účelném a efektivním hospodaření s finančními prostředky našich obcí, na jejich maximálním
využití pro jejich vlastní rozvoj, bez nutnosti úvěrového zadlužování a deficitních rozpočtů.

Rádi bychom udělali mnoho, ale jsme si plně vědomi toho, že bez spolupráce s Vámi, občany Tmaně, Lounína, Slavíků a Havlíčkova
mlýna, budou naše cíle naplněny pouze částečně.