Členská rada

Jaromír Frühling

Jen život, který žijeme pro druhé, stojí za to

Hana Laňová

Člověk není to, v co doufá, ale to, co dosáhl

Petr Krejčí

V jednoduchosti je kouzlo

Jarmila Rysová

Spokojené děti jsou šťastné děti

Martina Ježková

Přirozeností člověka je hledání radosti

Jan Plátěnka

Budoucnost naší obce nám není lhostejná

Vítek Hofmann

Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být